Νεότερες Ανακοινώσεις

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού

Υπ΄αριθμ. 1336/Β3 213/09-03-15 Απόφαση Έγκριση του Πρακτικού 2/06-02-2015 της συνεδρίασης…

Απόφαση Έγκρισης πρακτικού

Υπ΄αριθμ. 1332/ Β3 212/ 09-03-15 Απόφαση Έγκρισης του πρακτικού 5/18.02.2015…

Ολοκλήρωση Ενημερωτικών Συναντήσεων ΑΕΔΕΠ με τους εκπροσώπους των ενταγμένων έργων

Ολοκλήρωση Ενημερωτικών Συναντήσεων ΑΕΔΕΠ με τους εκπροσώπους των ενταγμένων έργων…

Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων (2η έκδοση) - Μάρτιος 2015

Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων (2η έκδοση) - Μάρτιος 2015

Νέες Εντάξεις Έργων

Νέες εντάξεις έργων. Τροποποίηση της με Α.Π. 7735/4304/Α2/03.07.2014 Υπουργικής Απόφασης…

Εκδηλώσεις ενημέρωσης επί θεμάτων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Εκδηλώσεις ενημέρωσης επί θεμάτων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων των Προγραμμάτων «Ενίσχυση…

Υπ΄αριθμ. 715/174/Α2/06-02-2015 Απόφαση Απένταξης ενταγμένου έργου

Υπ΄αριθμ. 715/174/Α2/06-02-2015 Απόφαση Απένταξης ενταγμένου έργου.

Απόφαση έγκρισης πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος

Υπ΄αριθμ. 312/Β3 33/19-1-15 Απόφαση έγκρισης πρακτικού 1/11-12-2014 της συνεδρίασης της…
Σελίδα 1 από 13

PATHSTE NEW1

apath deiktes

 

Go to top