Νεότερες Ανακοινώσεις

Ημερίδα ΕΦΕΠΑΕ «Κρατικές Ενισχύσεις και Ανάπτυξη», Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 πμ, ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερίδα ΕΦΕΠΑΕ «Κρατικές Ενισχύσεις και Ανάπτυξη» Κρατικές Ενισχύσεις…

Παράταση Υλοποίησης Έργων

Παράταση υλοποίησης έργων    Α.Π.: Οικ. 9659/2339-11/08/2014

8572/4571/Α2/29-07-2014 Απόφαση απένταξης ενταγμένων έργων

Απόφαση απένταξης ενταγμένων έργων 8572/4571/Α2/29-07-2014

8706/Β3 1169/01-08-2014 Απόφαση έγκρισης πρακτικού 3/12.06.2014

Απόφαση έγκρισης πρακτικού 3/12.06.2014 8706/Β3 1169/01-08-2014

Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας

Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας επί των Υπουργικών Αποφάσεων Διαπίστωσης…

Αιτήσεις Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Δαπανών

Αιτήσεις Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Δαπανών Αίτηση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης (Ενδιάμεσος…

Τροποποίηση Οδηγού και Παράταση της ολοκλήρωσης έργων

Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε…

Δικαιολογητικά Προκαταβολής

Δικαιολογητικά Προκαταβολής
Σελίδα 1 από 9

PATHSTE NEW1

apath deiktes

 

 

Go to top