Νεότερες Ανακοινώσεις

Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων (2η έκδοση) - Μάρτιος 2015

Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων (2η έκδοση) - Μάρτιος 2015

Νέες Εντάξεις Έργων

Νέες εντάξεις έργων. Τροποποίηση της με Α.Π. 7735/4304/Α2/03.07.2014 Υπουργικής Απόφασης…

Εκδηλώσεις ενημέρωσης επί θεμάτων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Εκδηλώσεις ενημέρωσης επί θεμάτων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων των Προγραμμάτων «Ενίσχυση…

Υπ΄αριθμ. 715/174/Α2/06-02-2015 Απόφαση Απένταξης ενταγμένου έργου

Υπ΄αριθμ. 715/174/Α2/06-02-2015 Απόφαση Απένταξης ενταγμένου έργου.

Απόφαση έγκρισης πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος

Υπ΄αριθμ. 312/Β3 33/19-1-15 Απόφαση έγκρισης πρακτικού 1/11-12-2014 της συνεδρίασης της…

Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος και Παράταση υλοποίησης Επιχειρηματικών Σχεδίων

Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος και Παράταση υλοποίησης Επιχειρηματικών Σχεδίων Απόφαση (pdf)

Παράταση Διάρκειας Υλοποίησης Ενταγμένων Εργων

Παράταση Διάρκειας Υλοποίησης Ενταγμένων Εργων Απόφαση Παράτασης (pdf)  

Παράταση Διάρκειας Υλοποίησης Ενταγμένων Εργων

Παράταση Διάρκειας Υλοποίησης Ενταγμένων Εργων Απόφαση Παράτασης (pdf)
Σελίδα 1 από 12

PATHSTE NEW1

apath deiktes

 

Go to top