Νεότερες Ανακοινώσεις

Τροποποίηση Οδηγού Πράξης και Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Έργων

Τροποποίηση Οδηγού Πράξης "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" και Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Έργων. Απόφαση…

Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 9670/1764/30-07-2013 Απόφασης του Υφυπουργού…

2η Έκδοση Οδηγού Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

2η Έκδοση Οδηγού Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων προγράμματος "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για…

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού Νο11 της ΕΠΠΑ

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού Νο11 της ΕΠΠΑ του προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ…

Αναγγελία Θανάτου πρώην Αντιπροέδρου της Διοίκησης της ΑΕΔΕΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ…

Αποφάσεις Αποδοχής Πρακτικών 9/08-05-2015 και 10/12-05-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης

Υπ΄αριθμ. 4057/743/Β2/13-07-2015 Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 9/08-05-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του…

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 9 & 10 της ΕΠΠΑ

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 9 & 10 της ΕΠΠΑ του προγράμματος…

Απόφαση Aπόρριψης Eνστάσεων για την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Υπ ΄αριθμ. 4000/956/Α2/07-07-2015 Απόφαση απόρριψης ενστάσεων για την Περιφέρεια Θεσσαλίας…
Σελίδα 1 από 15

PATHSTE NEW1

apath deiktes

 

Go to top