Νεότερες Ανακοινώσεις

Επικαιροποίηση Προδιαγραφών Αναμνηστικών Πινακίδων

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Πινακίδα Β3 για έργα ΕΠΑΕ -…

Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων

Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων Πινακίδα - Νέο Αρχείο (15/7/2014) Προδιαγραφές Πινακίδας

Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων

Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων   Πινακίδα - Νέο Αρχείο (15/7/2014) Προδιαγραφές Πινακίδας

Παράταση Χρόνου Ολοκλήρωσης έργων

Παράταση Χρόνου Ολοκλήρωσης έργων ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΚ Παράτασης

Παράταση Χρόνου Ολοκλήρωσης έργων

Παράταση Χρόνου Ολοκλήρωσης έργων ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΕΚ Παράτασης

Απόφαση διαπίστωσης μη πλήρωσης όρων για δυνητικά εντασσόμενα έργα

Απόφαση διαπίστωσης μη πλήρωσης όρων για δυνητικά εντασσόμενα έργα Απόφαση 7735/4304/Α2-03-07-2014

Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή αιτημάτων στο ΠΣΚΕ.

Πολύ Σημαντικό!!! Σας ενημερώνουμε για την δυνατότητά σας σχετικά με…

Οδηγός Υλοποίησης

Οδηγός Υλοποίησης του Προγράμματος Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων
Σελίδα 1 από 8

PATHSTE NEW1

apath deiktes

 

 

Go to top