Νεότερες Ανακοινώσεις

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού 7/17.07.2015

Υπ΄αριθμ. 4931/Β3 927/ 18-09-15 Απόφαση Έγκρισης του πρακτικού 7/17.07.2015 της…

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού 3/30-03-2015

Υπ΄αριθμ. 4814/Β3 914/11-09-15 Απόφαση Έγκριση του Πρακτικού 3/30-03-2015 της συνεδρίασης…

Αποδοχή Πρακτικών Νο 31/22-06-2015 και Νο 32/23-06-2015

Αποδοχή Πρακτικών Νο 31/22-06-2015 και Νο 32/23-06-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης…

Τροποποίηση Οδηγού Πράξης και Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Έργων

Τροποποίηση Οδηγού Πράξης "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" και Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Έργων. Απόφαση…

Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 9670/1764/30-07-2013 Απόφασης του Υφυπουργού…

2η Έκδοση Οδηγού Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

2η Έκδοση Οδηγού Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων προγράμματος "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για…

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού Νο11 της ΕΠΠΑ

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού Νο11 της ΕΠΠΑ του προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ…

Αναγγελία Θανάτου πρώην Αντιπροέδρου της Διοίκησης της ΑΕΔΕΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ…
Σελίδα 1 από 16

PATHSTE NEW1

apath deiktes

 

Go to top